Formulier herroeping

Wenst U gebruik maken van het herroepingsrecht?
Dan kunt U het onderstaande formulier gebruiken om ons hiervan op de hoogte te brengen. Dit formulier bevat de basis informatie die U best aan ons doorgeeft om van het herroepingsrecht gebruik te maken.

U mag dit formulier kopiëren & invullen in een e-mail en deze naar ons zenden
hobbymaterialen@telenet.be


Beste Klant,
dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan LadyViolet Hobbymaterialen, Theodoor VanRyswycklaan 34, 2850 Boom:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:

Datum :


(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.